Liên hệ trực tiếp:

Trường TH Quý Sơn số 2

Quý Sơn Lục Ngạn Bắc Giang
c1quyson2lng.bacgiang@moet.edu.vn